De bewezen beste manier van leidinggeven en managen is de positieve leiderschapsaanpak.

Lees verder

Blog

Positieve psychologie en positief leiderschap zoeken het licht op

Gepubliceerd op

Eind jaren negentig vonden psychologen waaronder Martin Seligman (voorzitter van American Psychological Associatian), dat mensen vooral gezien werden als middel en te vaak slachtoffer waren van een dwingende omgeving. De VS werden in die tijd geteisterd door bedrijfsschandalen en massa-ontslagen. Bijnamen voor CEOs als  “chainsaw” Al Dunlap en “neutron” Jack Welch zeggen genoeg. Als reactie daarop kreeg de positieve beweging steeds meer momentum, m.n. in Michigan waar naast Kim Cameron, Jane Dutton en Robert Quinn studie deden naar positieve processen, uitkomsten en organisaties. In de positieve leiderschapspraktijk krijgt het gedachtegoed van de positieve psychologie concreet vorm en geeft er voor leidinggevenden en managers handen en voeten aan.

Positief leiderschap
Positief leiderschap is in essentie deugdelijk leiderschap: management moet niet alleen deugen, het moet op deugden zijn gebaseerd. Zou het in tijden van grote economische druk en crisis niet vooral moeten gaan over de waarde van menselijkheid en over het optillen van mensen via werk?
Empirisch onderzoek naar praktijktoepassingen ervan, bevestigt dat positief leiderschap tot resultaten leidt die beter zijn dan normaal. Er is robuust bewijs dat positief leiderschap gunstig uitwerkt op de productiviteit, winstgevendheid, kwaliteit, innovatie en de loyaliteit van klanten van en binnen organisaties. Dat blijkt ook uit bijkomende voordelen als gezondheid, emotioneel welzijn, interpersoonlijke relaties, enz. Hoe zijn zulke resultaten te bereiken? Het draait in essentie om vier elkaar aanvullende leiderschapsstrategieën, gericht op het creëren van een positief klimaat, positieve relaties, positieve communicatie tot en met positieve zingeving.

Positieve energie
Positief leiderschap werkt omdat positiviteit heliotropisch is. Dat is de neiging bij levende systemen om in de richting van positieve energie te bewegen, weg van negatieve energie. Uit studies van Cameron blijkt hoe zeer positieve werkwijzen organisatorische prestaties verbeteren op zes dimensies: winstgevendheid, productiviteit, kwaliteit, innovatie, klanttevredenheid en het hebben en houden van goed personeel. Die studie is herhaald bij ‘profit’ en ‘non-profit’ organisaties, ook daar bleek dat organisaties met positieve leiderschapspraktijken aanmerkelijk doeltreffender zijn dan organisaties zonder.

Zie voor meer: Positief Leiderschap door Kim Cameron (vertaald en bewerkt door Aldert Dreimüller en Wil Foppen), RoAG, 2015.


Geschreven door: Wil Foppen

Wil Foppen is als hoogleraar in Strategisch Leiderschap verbonden aan de School of Business and Economics van Maastricht University, meer in het bijzonder aan het departement voor Organisatie en Strategie.


www.positiefleiderschap.nl / twitter.com/jwfoppen