De bewezen beste manier van leidinggeven en managen is de positieve leiderschapsaanpak.

Lees verder

Blog

Bedrijfscultuur als netwerk van positieve energie

Gepubliceerd op

Een eerste belangrijke stap om tot positief presteren te komen richt zich op de verandering van organisatiecultuur naar een cultuur-van-weldoen. Hoe verminder je weerstand en versterk je binnen de eigen organisatie stuwende krachten en drijfveren? Hoe kan de leidinggevende positieve energie helpen ontwikkelen? Belangrijk zijn de mogelijkheid van creatief werken, het leveren van constructieve bijdragen en het inzichtelijk maken van energienetwerken. Zo kenmerkt positieve energie zich door levendigheid, opwinding, vitaliteit en levenslust. Als leidinggevende of manager moet je niet alleen alert zijn op wie in het bedrijf positieve energiegevers zijn, maar ook op hoe je positieve energienetwerken op de kaart zet. Dat betekent overigens niet dat een leidinggevende steeds lief en aardig moet zijn. Waar nodig moeten ook positieve leiders op wat negatief is strikt reageren, problemen aanpakken en moeilijke kwesties oplossen. Hoe geef je op een positieve manier negatieve feedback? Hoe bouw en versterk je relaties, ook als er in zo’n proces corrigerende of afkeurende feedback moet worden geleverd, zonder defensief gedrag op te roepen of ego’s te kwetsen. Meerdere technieken van ondersteunende communicatie kunnen daarbij helpen.

Grote doelen realiseren door positief te leiden
Er is nogal verschil tussen normale doelen en grote, door Cameron genoemde Everest-doelen. Everest-doelen zijn expliciet gericht op positief afwijkende, deugdzame prestaties met een hoge intrinsieke waarde. Ze staan los van persoonlijk voordeel en met name bedoeld om duurzame positieve energie te scheppen en vast te houden. Om zulke doelen te realiseren is een set van ondersteunende maatregelen beschikbaar om gefocust te blijven. Het nastreven ervan werkt op zich al stimulerend.
Positief leiderschap draait om persoonlijke interacties en werkt exponentieel door in  organisaties. Met behulp van het zogenoemde concurrerende waarden model kan worden ingespeeld op de praktijk van positief leiderschap in organisaties. Dat model richt zich expliciet op de wisselwerking en spanningen, die in elke presterende organisatie bestaan. Door te werken met de vier aspecten van markt, medewerkers, innovatie en doelmatigheid wordt het leiderschapsrepertoire vergroot.

Handvatten
Al met al omvat positief leiderschap een scala aan methoden en technieken die niet in plaats van, maar juist als aanvulling op meer conventionele benaderingen moeten worden gezien. De vele handvaten voldoen ruimschoots. Ze zijn getoetst via empirisch onderzoek, hebben een gedegen theoretische basis en zijn toepasbaar in een breed scala van organisaties. En steeds weer blijken ze positieve leiders te helpen om met hun bedrijven en organisaties buitengewoon positieve resultaten te behalen.

Zie voor meer: Positief Leiderschap in de Praktijk: methoden en technieken voor opzienbarend presteren door Kim Cameron (vertaald en bewerkt door Aldert Dreimüller en Wil Foppen), RoAG, 2015.


Geschreven door: Wil Foppen

Wil Foppen is als hoogleraar in Strategisch Leiderschap verbonden aan de School of Business and Economics van Maastricht University, meer in het bijzonder aan het departement voor Organisatie en Strategie.


www.positiefleiderschap.nl / twitter.com/jwfoppen